သမိုင်းအကြောင်း

၁၉၉၇

စက်ရုံကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

နောက်ထပ်
၂၀၀၅

ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

နောက်ထပ်
၂၀၁၄

TPPT ကုသခြင်း အေးဂျင့် တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။

နောက်ထပ်
2020 ခုနှစ်

Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်း

နောက်ထပ်
2018 ခုနှစ်

စက်ရုံတိုးချဲ့ခြင်း။

နောက်ထပ်